معرفی استان

موقعيت استان در كشور

استان آذربايجان غربي در شمال غربي كشور واقع گرديده و با سه كشور تركيه ، عراق و جمهوري آذربايجان (نخجوان) مرز مشترك دارد. طول مرزهاي جمهوري اسلامي ايران در اين استان به حدود ۹۶۷ کيلومتر مي‌رسد بطوريکه ‌اين استان از طرف شمال نزديک به ۱۴۹ کيلومتر مرز آبي رودخانه ارس با جمهوري خود مختار نخجوان، از طرف شمال و مغرب نزديک به ۵۶۶ کيلومتر مرز خاکي با کشور ترکيه و از طرف مغرب نزديک به ۲۵۲کيلومتر مرز خاکي با کشور عراق دارد.

موقعيت جغرافيايي و اقليمي

موقعيت خاص جغرافيايي و داشتن وضعيت مناسب آب و هوايي، اين استان را از توان آبي بالايي برخوردار کرده است.از مهمترين رودهاي استان مي توان به ارس،زرينه رود،زاب،سيمينه رود،نازلو،گئدار،باراندوز،قطور و … اشاره کرد. اين استان با توجه به موقعيت جغرافيايي خود، تحت تاثير چهار توده هواي عمده شامل توده هواي سرد شمالي، توده هواي قطبي سيبري، توده هواي قطبي بحري و توده هواي حاره بحري در طول سال مي‌باشد. به دليل واقع شدن استان در عرض هاي جغرافيايي بالا و ارتفاع زياد، ميانگين سالانه دماي آن نسبت به ميانگين سالانه دماي اكثر مناطق كشور كمتر بوده و جزء مناطق سردسير كشور محسوب مي‌شود. بدليل بري بودن هواي استان اختلاف دماي حداقل و حداكثر مطلق آن زياد مي‌باشد؛ بطوريكه دماي ۴۴ درجه بالاي صفر در ايستگاه داشبند و ۳۴ درجه زير صفر در ايستگاه خوي مشاهده شده است. با اينحال هر چقدر از نواحي شرقي استان به سمت كوهستان هاي غربي حركت مي كنيم از ميزان دماي هوا كاسته مي‌شود.


تقسیمات سیاسی استان

در سال ۱۳۹۰ استان آذربايجان غربي داراي ۱۷ شهرستان ، ۴۰ بخش و ۱۱۳ دهستان بوده است. تعداد نقاط شهري اين استان در سال مزبور ۴۲ نقطه و تعداد آبادي هاي آن ۴۵۳۱ نقطه به ثبت رسيده است

تراکم جمعیت

جمعيت و ويژگي هاي آن در استان

بر اساس يرشماري سال ۱۳۹۰ جمعيت استان معادل ۳۰۸۰۵۷۶ نفر بوده است .اين جمعيت در حدود ۱/۴درصد از جمعيت کل کشور را در بر مي‌گيرد. با توجه به مساحت نسبتاً اندک استان تراکم جمعيت دراين استان بسيار بالاتر از ميانگين ملي است. بنابراين در همين سال تراكم نسبي جمعيت در استان معادل ۰/۸۲ نفر در كيلومتر مربع بوده است ، در حاليكه همين رقم براي كل كشور در همان سال تقريباً ۵/۴۵ نفر در كيلومتر مربع را نشان مي دهد. در سال ۱۳۹۰ جمعيت استان آذربجانغربي نسبت به سال ۱۳۸۵داراي رشد سالانه‌اي نزديک به ۴/۱ درصد بوده است.